Hard Wax

แว็กซ์กำจัดขน Hard Wax (หรือเรียกอีกอย่างว่า Salon หรือ Hot Wax) เป็นแว็กซ์ชนิดลอกออก ใช้ทาบนผิวหนา ๆ ทิ้งให้แข็งตัว แล้วลอกออก แว็กซ์ชนิดนี้ใช้สำหรับแว็กซ์ผิวส่วนที่บอบบางระคายเคืองง่าย เช่น แว็กซ์คิ้ว แว็กซ์ริมฝีปากบน แว็กซ์ใบหน้า แว็กซ์รักแร้ แว็กซ์ bikini line และแว็กซ์แบบ Brazilian Waxing

แว็กซ์เอ็กซ์เพรส มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ hot wax คุณภาพเยี่ยมที่ครบครัน ตอบทุกความต้องการในการแว็กซ์กำจัดขน นอกจากนี้ hot wax ของแว็กซ์เอ็กซ์เพรส ทุกกระปุกใช้เทคโนโลยีการอุ่นที่รวดเร็ว ทำให้สามารถอุ่นแว็กซ์ในไมโครเวฟได้ในเวลาประมาณ 2-4 นาที

Sign up to receive special deals